Algemene voorwaarden

Het doel van onze algemene voorwaarden

Het doel van onze algemene voorwaarden is om jou, de gebruiker van Supp.to (of Sponsor.school) te informeren en te activeren. We vragen van jou als gebruiker van Supp.to om deze algemene- en privacy voorwaarden goed door te lezen vóórdat je een positief project aanmaakt, zodat je niet voor verassingen komt te staan en we een goede samenwerking hebben. Kijk ook gewoon af en toe even op deze pagina met algemene voorwaarden en let dan vooral even op de versie datum. Deze datum veranderd als er iets wordt gewijzigd. Versie 02-12-2020 Heb je ergens vragen over, laat het ons weten. Je kunt ons altijd een e-mail sturen via info@supp.to.

Omgangsvormen en gewenste content

Respectvol met elkaar omgaan is voor ons belangrijk, en dat verwachten we ook van de gebruikers van Supp.to. Dat geldt voor e-mailcontact, het plaatsen van afbeeldingen, het plaatsen van tekst, plaatsen van links naar websites of elke andere vorm van omgang. Je mag dit van ons verwachten, maar wij ook van jou. Voor het goed beheren van Supp.to zullen wij alert zijn op omgangsvormen van gebruikers. Als daaraan niet tegemoet kan worden gekomen door gebruikers van Supp.to, zullen er maatregelen volgen. Deze maatregelen kunnen zijn:

 • verwijderen van content; en/of;
 • verwijderen van het project; en/of;
 • verwijderen van het profiel.

Content plaatsen en verwijderen Wij houden ervan om netjes en respectvol met elkaar om te gaan. Als iedereen dat doet wordt de wereld elke dag een stukje mooier. Dat betekent ook dat de tekst en afbeeldingen op Supp.to hieraan bijdragen. Mochten we vanuit Supp of Comyoo zien dat daaraan niet wordt tegemoet gekomen, dan zullen we de content verwijderen. Het gaat bij ongewenste content om teksten en afbeelding met onder andere:

 • illegale activiteiten of doeleinden; en/of;
 • discriminerende inhoud wat betreft uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; en /of;
 • oproepen tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen; en/of;
 • content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik maakt van anderen; en/of;
 • content die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig zijn of een link bevatten naar pornografisch materiaal, pornografische website, of pornografisch of erotisch materiaal bevatten; en/of;
 • content die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen; en/of;
 • waarbij kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten worden verwijderd, onleesbaar gemaakt, verborgen of gewijzigd; en/of;
 • content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze Algemene Voorwaarden.

Projectdoel, crowdfundingsdoel en begunstigde

Als initiatiefnemer maak je een campagnewebsite aan voor jouw positieve project. We vinden het belangrijk dat door jouw positieve project de wereld een stukje mooier wordt. Als Supp zullen we er dan ook op toezien dat er geen projecten op Supp.to komen te staan die niet bijdragen aan de visie en missie om de wereld mooier en beter te maken. Als een project hier niet aan bijdraagt in onze ogen, dan zullen we hierover de initiatiefnemer informeren. Als we samen niet tot een goede oplossing komen dan moeten we afscheid nemen van elkaar en zal het project worden verwijderd van de website.

Doel van jouw crowdfunding

Bij het project dat je aanmaakt op Supp.to kan je een bedrag vermelden dat je nodig hebt om jouw projectdoel te behalen. Houdt bij het vermelden van dit benodigde bedrag rekening met de ontwikkelingskosten en transactiekosten van Supp. Stel het benodigde bedrag daarom altijd 10% hoger in, zodat je deze kosten mee incalculeert. Het zou jammer zijn dat je het beoogde bedrag straks binnen hebt, en dat daarvan dan nog kosten afgaan die je niet had berekend.

Begunstigde

Als projectbeheerder geef je bij het aanmaken van een project een IBAN aan + de bijbehorende naam van de begunstigde. Deze begunstigde kan een persoon zijn, maar ook een organisatie. Als het gaat om een organisatie, zorg er dan voor dat deze organisatie weet hoe vaak en via welk IBAN het geworven geld wordt overgemaakt. Gaat het om een persoon, zorg dan voor een transparante financiële administratie. Zodat je aan de donateurs kan teruggeven hoe het staat met jouw financiën inzake het project.

Organisaties

Als er organisaties zijn die interesse hebben om Supp.to te gebruiken voor hun positieve projecten, kunnen ook zij projecten aanmaken. Meer informatie benodigd? Stuur dan een e-mail naar info@supp.to zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen van Supp.to.

Privacy

De persoonlijke gegevens die je vermeld op Supp.to zijn van jou. We vragen je dan ook om de juiste gegevens en ook jouw gegevens te vermelden en niet die van een ander. Met persoonlijke gegevens bedoelen wij:

 • voornaam, achternaam
 • adres, postcode, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN
 • naam begunstigde bij het IBAN
 • wachtwoord
 • jouw profielfoto

Wachtwoord gecodeerd
Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Alle wachtwoorden worden versleuteld zodat deze ook niet door hackers achterhaald kunnen worden. Als projectbeheerder ben je verantwoordelijk voor je eigen wachtwoord en om dit geheim te houden.

Profielfoto projectbeheerder
Jouw profielfoto wordt door jou geüpload. Wij zijn niet verantwoordelijk of deze foto door anderen internetgebruikers wordt gekopieerd om voor andere doeleinden te gebruiken. Dit risico is altijd aanwezig bij het plaatsen van afbeeldingen op internet.

Overige gegevens
Met overige gegevens die je vermeldt bedoelen wij alle informatie die je verstrekt over jouw project en om jouw project vorm te geven. Wij van Supp en Comyoo (de intiatiefnemer) gebruiken de persoonlijke en overige gegevens voor het volgende:

 • om jouw campagnewebsite vorm te geven op Supp.to;
 • om je te informeren over de mogelijkheden om je eigen campagnewebsite verder vorm te geven en er meer uit te halen;
 • om jouw positieve project eventueel te promoten via onze social media;
 • om jouw project eventueel te promoten via nieuwsbrieven van Comyoo en/of Supp;
 • om je te bereiken als er iets misgaat met jouw gegevens of met de website;
 • om de geworven donaties over te maken die zijn gedoneerd aan jouw positieve project;
 • voor overige activiteiten die in relatie staan tot Supp.

Mocht je het niet eens zijn met de activiteiten die wij doen, hebben gedaan of gaan doen, laat het ons dan weten. We gaan graag met je in gesprek.

Jouw e-mailadres gebruiken
Je e-mailadres wordt gebruikt om jou informatie te geven over het gebruik en de ontwikkeling van Supp.to, bijvoorbeeld:

 • geplaatste andere positieve projecten, en/of;
 • om je tips te geven hoe je meer kan halen uit de campagne voor jouw project, en/of;
 • hoe je beter kunt crowdfunden.

Je kunt je ten alle tijde weer afmelden voor deze nieuwsberichten.

Gegevens delen met anderen
Bij het aanmaken van een actie óf bij het aanmelden als deelnemer wordt jouw voornaam, achternaam én profielfoto gedeeld op de actiepagina. De overige gegevens uit je persoonlijke profiel worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze of jouw rechten te beschermen of omdat wij een wettelijke verplichting hebben.

Donateurs, kosten en geldstromen

Op Supp.to staan positieve projecten zichtbaar voor iedereen, als de projectbeheerder het project op zichtbaar heeft gezet.

Minimum bedrag donatie

Doneren aan een project kan met een minimaal bedrag van € 2,-. Een donatie kan niet worden teruggevorderd door de donateur.

Anoniem doneren

Als donateur kan je gegevens achterlaten bij het doneren van een bedrag aan een project. Je naam is zichtbaar voor de projectorganisator. Je kunt bij dit doneren aangeven of je jouw naam wilt tonen op de projectpagina. Ook kun je ervoor kiezen om een bericht achter te laten voor de initiatiefnemer van een project. Bij het plaatsen van een bericht verwachten wij van de donateur en schrijver dat dit bericht opbouwend is. Als de content niet in lijn is met het genoemde onder ‘omgangsvormen en gewenste content’ zullen er maatregelen volgen.

Kosten en tarieven gebruik Supp.to

Op dit moment hanteren de volgende tarieven: bekijk pagina tarieven. De betaling van de dienst geschiedt doordat we op elke donatie dit eenmalige bedrag inhouden. Je ontvangt in ruil voor dit bedrag alle functionaliteiten zoals ze beschikbaar zijn op Supp.to. Van dit minimale bedrag betalen wij alle transactiekosten, hosting, ontwikkeling en activiteiten om van Supp.to een succes te maken. Wij houden, in tegenstelling tot vele andere donatieplatformen, geen percentage in over het gedoneerde geld.

Geldstromen Online betalingen worden verwerkt door onze partner Mollie B.V. Mollie stuurt het bedrag door naar Supp. Vanuit het IBAN van Comyoo inzake Supp wordt na afloop van de maand wordt in de 2e week van de maand daarop het bedrag dat is opgehaald voor het desbetreffende project overgemaakt naar het IBAN van de projectbeheerder.

Mollie

Mollie faciliteert betalingen voor meer dan 29.0000 bedrijven. Vanuit de hele wereld kan je via dit betaalsysteem online betalingen ontvangen. Mollie B.V., kantoorhoudend aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam. Mollie beschikt over een vergunning voor betaaldienstverlening conform de WFT (Wet Financieel Toezicht) en staat als zodanig onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB). Voor de algemene voorwaarden van Mollie zie https://www.mollie.com/nl/terms.

In bepaalde situaties bij de ontvangst van giften dient er rekening te worden gehouden met opgave en aangifte bij de Belastingdienst i.v.m. schenkbelasting, hiervoor geldt een drempelbedrag. Wij kunnen en mogen hierin geen financieel advies geven, ofwel bemiddelen. Voor meer actuele informatie over dit onderwerp verwijzen wij je graag door naar de website van de Belastingdienst.

Cookies

Als je onze campagnewebsite bezoekt, delen wij cookies uit. Dit zijn kleine en tijdelijke tekstbestanden voor jouw computer. Dit zijn alleen functionele cookies. Deze herkennen het als jij informatie invult op een digitaal invulformulier. Dit is voor jouw prettiger werken omdat je niet steeds dezelfde informatie opnieuw hoeft in te voeren. Wil je niet dat er cookies worden geplaatst op jouw computer door onze website dan kan je de cookies uitzetten in de browser van jouw computer. Dit kan er voor zorgen dat het platform op jouw computer niet altijd optimaal werkt.

Beveiliging

Via SSL (Secure Socket Layers) worden je transactiegegevens versleuteld (veilig) over internet verstuurd. Je herkent de veilige SSL verbinding aan https:// in de adresbalk van je adres.

Wijzigingen van de voorwaarden

Deze algemene- en privacyvoorwaarden kunnen wijzigen met het doel om te verbeteren. Het is belangrijk om regelmatig deze voorwaarden te checken op mogelijke wijzigingen. Dit kan eenvoudig door de versiedatum te raadplegen.

Initiatiefnemer Comyoo I creatieve studio

Supp.to is een initiatief van Comyoo I creatieve studio, verder genoemd Supp en Comyoo.

Supp.to is een campagnewebsite om individuen en organisaties te helpen om gemakkelijk campagne te voeren voor hun positieve projecten. Projecten die bijdragen aan het mooier maken van onze gezamenlijke wereld. De campagne kan door middel van de campagnewebsite op Supp.to en ook door middel van ondersteuning door Comyoo. Te denken valt aan marketing- en communicatiemiddelen als flyers, visitekaartjes, banners, filmpjes en nog veel meer. Wil je ondersteuning bij het campagne voeren door middel van communicatie- & marketing middelen neem dan contact op met Comyoo I creatieve studio: info@comyoo.nl of 053-2030933.

Aansprakelijkheid

Supp en Comyoo zetten zich in om de campagnewebsite Supp.to goed te laten werken. Ze zijn niet aansprakelijk voor geleden schade door mogelijke uitval van de website door welke reden dan ook. Ook zijn Supp en Comyoo niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de content op de campagnewebsite van Supp.to en/of Sponsor.school.

Geschillen en klachten

Geschillen of klachten kunnen per brief of per e-mail worden doorgegeven onder vermelding van klacht in de titel. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en jouw op de hoogte houden van de vervolgstappen.

Vragen? Vragen!

We zijn graag open, transparant. Stel gerust jouw vragen zodat we duidelijkheid kunnen bieden waar dit misschien nog niet is. Ook voor suggesties staan wij open.

Contactgegevens Supp & Sponsors.school:
Adres: Capitool 42,
7521 PL Enschede
Tel: 053-740 02 30
E-mail: info@supp.to

{{ resultData.stats.projectsAmount }}

Sponsoracties

{{ resultData.stats.donatedAmount | format-currency }}

via {{ resultData.stats.successfullDonationsAmount }} Donaties

{{ resultData.stats.participantsAmount }}

Deelnemers

Start direct jouw eigen positieve project!

In een paar eenvoudige stappen staat jouw project online


Maak een account aan

Neem contact op


Heb je een vraag over Sponsor.school? Of gewoon nieuwsgierig naar alle mogelijkheden?
Neem contact met ons op! We helpen je graag verder.